Любовь тщеславна и самолюбива от начала и до конца.

Джордж Байрон

#74