Не ждите слишком много от конца света.

Станислав Ежи Лец

#6034