Истина подобна небу, а мнения — облакам.

Жозеф Жубер

#1698