Не звени ключами от тайн.

Станислав Ежи Лец

 6019